ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 9 อัตรา

      นางสาวพิไลวรรณ เนียมวัน นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 6 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภาค 6 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 9 อัตรา ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และสิ้นสุดการจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2556 ทั้งนี้กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ 6 - 17 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6 และเปิดซองใบเสนอราคาใยวันที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 6 เลขที่ 53 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th, www.rd.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-254019 ในวันและเวลาราชการ

..........................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,366
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon