จัดหางาน จ.นครปฐมรับสมัครช่างเชื่อมไฟฟ้าไปทำงานในไต้หวัน

       นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน

      1.บริษัท Ming Rong Yuan Business จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตท่อกลั่นน้ำมัน ถังบรรจุของเหลวหรือแก๊สที่ทนแรงงานดันสูง ตำแหน่งที่รับสมัคร คือ ช่างเชื่อมไฟฟ้า,เชื่อมแก๊ส จำนวน 25 อัตรา 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556

คุณสมบัติดังนี้

      เพศชาย เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-35 ปี ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 70 กก.  มีประสบการณ์งานเชื่อมต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี ระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,360 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 22,106.88 บาท คนหางานรับผิดชอบค่าตั่วเครื่องบินไปไต้หวัน/ค่าตรวจสุขภาพ /ค่าธรรมเนียมใบถิ่นที่อยู่/ค่าที่พักและค่าอาหาร เมื่อทำงานครบสัญญาจ้างนายจ้างจะปรับเพิ่มค่าจ้างและรับผิดชอบค่าตั่วเครื่องบินกลับประเทศไทย

     2.นายจ้างไต้หวันบริษัท Formosa Heavy Industry Corporation ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมหนักผลิตเครื่องมืออุปกรณ์โลหะ รับสมัครช่างเชื่อม จำนวน 14 อัตรา ช่างประกอบ จำนวน 20 อัตรา 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2556

คุณสมบัติดังนี้

      เพศชาย เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-45 ปี มีประสบการณ์งานเชื่อมระดับ 3G  ระยะเวลาการจ้างงาน 1-3 ปี ค่าจ้างเดือนละ 21,500 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 23,344.70 บาท

      ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี) หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาขึ้นทะเบียนทหาร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม หรือ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โทร. 
0-3425-0861-2 ต่อ 23

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,434
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon