สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 3 จังหวัดนครปฐมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบ

       สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 3 จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อเป็นลูกจ้างสมทบ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม  ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา  โดยได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือพาณิชยการ 

       โดยจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,050 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,390 บาท รวมอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ลูงกจ้างสมทบที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 3,000 บาท

       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน- 15 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม เลขที่ 2/3 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 (อยู่บริเวณท่ารถโดยสารบ้านโป่ง) โทร.034-259241-2 ต่อ 142 ในวันเวลาราชการ

...............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,354
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon