ม.ศิลปากร รับสมัครตำแหน่งอาจารย์

        ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน ขั้น 18,270 บาท (ปริญญาเอก) หรือ 13,400 บาท (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

        และขอยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงายเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์  ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

....................................

อัญวีณ์ วีระกิตติวัฒน์/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,751
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon