ม.ศิลปากรรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

       ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน ขั้น 18,270 บาท จำนวน 2 อัตรา

      และขอยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงายเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์  ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 และสามารถ download ใบสมัครได้ที่ ttp://www.pd.su.ac.th/form/P05009.pdf

.............................

อัญวีณ์ วีระกิตติวัฒน์/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,053
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon