ม.ศิลปากรขยายเวลารับสมัครตำแหน่ง อาจารย์โรงเรียนสาธิต

        โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

        ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 21-23 ปี มีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือการสอบภาษาอังกฤษ และต้องได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

        download ใบสมัครได้ที่ www.satit.su.ac.th หรือขอแลยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ชั้น 2 กองงานวิทยาเขตสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ โทร 034-255795 หรือ ที่กองเจ้าหน้าที่ ชั้น 7สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

.............................

อัญวีณ์ วีระกิตติวัฒน์/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,775
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon