นครปฐมอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

     นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรม ณ สำนักร่มโพธิ์องค์พระปฐมเจดีย์ ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 25555 ตามโครงการมหาดไทยรวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555 โดยจะมีพระสงฆ์ของวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มาเป็นวิทยากรในการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น นั่งสมาธิ เดินจงกรม และผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

     สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ได้เน้นให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมแต่งกายด้วยชุดขาว โดยผู้ที่เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยราชการ สามารถเข้าปฏิบัติธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ในส่วนของนักเรียน นักศึกษา เอกชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างบุญกุศลและเป็นการสร้างความสบายใจ มีความสุขจากการได้สัมผัสกับธรรมะ เพื่ออุทิศเป็นการเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวย้ำว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญที่ชาวนครปฐมควรเข้าร่วม ซึ่งเมื่อเข้าไปปฏิบัติธรรมแล้วจะได้รับประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว จังหวัด ประเทศชาติและจะส่งผลไปถึงความจงรักภักดีที่ชาวนครปฐมมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,611
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon