ส้มโอนครชัยศรีหวานหลังน้ำท่วม

          นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม เล็งเห็นว่า ส้มโอนครชัยศรี เป็นสินค้าการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนถึงขนาดนำมาเป็นคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม ถึงแม้ในปลายปี พ.ศ. 2554 จะมีปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะสวนส้มโอในเขตอำเภอนครชัยศรี แต่เป็นข่าวดีที่ชาวสวนส้มโอส่วนใหญ่สามารถรักษาต้นส้มโอให้สามารถผลิดอกออกผล ในพื้นที่หลายร้อยไร่ ทำให้ในปีนี้ ผลผลิตของส้มโอนครชัยศรีที่มีรสชาติหวานซึ้งตรึงใจ ผู้บริโภคจึงมีปริมาณเพียงพอที่จะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่ต้องการได้อย่างจุใจ

          จังหวัดนครปฐมจึงจับมือกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรกร เทศบาลเมืองไร่ขิง และวัดไร่ขิง กำหนดจัดงานวันส้มโอมณฑล นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 14 ประจำปี  2555 ในระหว่างวันที่  24 – 30 กันยายน 2555 ที่บริเวณวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนาและเพิ่มผลผลิตส้มโอนครชัยศรี และทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าคุณภาพดีจากเจ้าของสวนส้มโอโดยตรง ภายในงานจะมีการนำเอาสินค้าพื้นเมือง ผลผลิตของประชาชน มาจำหน่าย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน ซึ่งมีสถาปัตยกรรมด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวลุ่มน้ำนครชัยศรี หรือเป็นที่รู้จักดีว่า แม่น้ำท่าจีน เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสเที่ยวเมืองไทย ใกล้เมืองหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ขอเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการสร้างสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิพิธภัณฑ์รถยนต์  สวนสามพราน ตลาดท่านา ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งใกล้กรุงเทพมากที่สุด

........................................

นรกิจ ศรัทธา/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,684
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon