กรมการจัดหางานรับสมัครคนงานเกษตรเพื่อไปทำงานในประเทศอิสราเอล

          นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนหางานสุ่มคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภาคใต้โครงการ “ ความร่วมมือไทย- อิสราเอล เพื่อจัดหางานตำแหน่ง” คนงานภาคเกษตร รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย มีสัญชาติไทย พ้นภาระการรับราชการทหาร มีอายุระหว่าง 23-39 ปี ในวันรับสมัคร มีประสบการณ์การทำงานภาคเกษตร ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรสพำนักอยู่ที่ประเทศอิสราเอล และต้องไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล ระหว่างเวลาการจ้างงาน 2 ปี คนหางานจะได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี เดือนละ 4,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 34,000 บาท ต่อเดือน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอลที่คนทำงานต้องจ่ายเองทั้งหมดขั้นต่ำที่สุด เป็นจำนวนเงินประมาณ 70,000 บาท เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2556

           ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.overseas.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมจัดหาแรงงาน ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ, สำนักงานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เลขที่ 898/7-9 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร 034-250861-2 ต่อ 23

สำหรับเอกสารประกอบการสมัคร

1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

3.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

4.หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

5.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ(ถ้ามี)

6.สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี) ,สำเนาแสดงสถานภาพการสมรส,สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

            ทั้งนี้การดำเนินการคัดเลือกจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค โดยไม่ผ่านตัวแทนภาคเอกชนหรือตัวกลางใดๆ หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่างหลงเชื่อ และขอให้แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โทร 034-250861-2 ต่อ 23

กิติยา/ข่าว

..........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,425
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon