รับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

               สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ สังกัด สำนักงานจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๙๖๐ บาท ทั้งนี้จะเริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

                  สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ประเภทพาณิชยกรรม และประเภทบริหารธุรกิจ กำหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอให้และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานจังหวัดนครปฐม เลขที่๑๐๐ หมู่ที่ ๘ ถนนมาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๒๖-๑๐๑๑-๓    สอบถามข้อมูลได้ที่ ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๑๑- ๓

พรพิมล/ข่าว

.................................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,337
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon