รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

               สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

                โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

                สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดมาตามลำดับและขึ้นบัญชีสำรองไว้ไม่เกิน ๑ ปีในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่๑­๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เวลา ๐๘-๓๐ น. หากผู้ที่รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และให้เรียกผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไป    สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐-๓๔๓๔-๐๐๖๗-๙

พรพิมล/ข่าว

........................................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,414
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon