งานเกษตรกำแพงแสน เที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสน

          รองศาสตราจารย์ ดรฺ.สมบัติ ชิณะวงศ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2556  ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556  ภายใต้แนวคิดหลัก  ตามรอยพระยุคลบาทเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  โดยในปีที่ผ่านมามีเกษตรกร  นักท่องเที่ยว  ได้เดินทางมาร่วมงานอย่างล้นหลาม  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางด้านการเกษตร  พืช  สัตว์  ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกร  นักเรียนนักศึกษา  และประชาชน

          ผู้เข้าไปในงานจะได้รับชมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  นิทรรศการมีชีวิต  พืช  สัตว์  ประมง  เครื่องจักรกลการเกษตร  ตลาดนัดพันธุ์ไม้  และผลิตผลทางการเกษตร  การแสดงศิลปะพื้นบ้านและมวยไทย  และชมงานโคเนื้อกำแพงแสน 2556  และงานกล้วยไม้ Expo    ครั้งที่4  ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์สดและแปรรูป  ข้าว  ปลา  หมู  เห็ด  เป็ด ไก่ เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้หลากหลายชนิด  รวมทั้งซื้อหา พันธุ์ไม้ผล  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  กล้วยไม้  วัสดุอุปกรณ์การเกษตร  สัตว์เศรษฐกิจ  สัตว์เลี้ยงสวยงามกลับไปบ้าน  ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  034-351540  หรือ  www.kv.ac.th

................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,457,929
 • ไอพีของคุณ34.203.28.212
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon