สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

           นายอมร พุทธสัมมนา ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 5 แสนตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 2556 ซึ่งนับเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านประมงและพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ ทรงเพราะพันธุ์ปลานิลในพระราชวังสวนจิตรลดา และมอบพันธุ์ปลาดังกล่าวให้กรมประมง เมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อนำไปขยายพันธุ์ และเผยแพร่อย่างกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมประมงเกี่ยวกับโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กรมประมงจึงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ โดยปล่อยลงสู้แหล่งน้ำทางธรรมชาติทั่วประเทศ 77 ล้านตัว แบ่งเป็นจังหวัดละ 1 ล้านตัว

        ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีทีมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

""""""""""""""""""""

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,726
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon