บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประกาศหานายกิตติพงษ์ วิเศษ ซึ่งหายออกไปจากบ้าน

 

        นางสรัญญา สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ขอความช่วยเหลือติดตามสืบหาบุคคลสูญหาย ชื่อนายกิตติพงษ์ วิเศษ อายุ ๒๔ ปี ซึ่งหายออกไปจากบ้านเลขที่ ๓ หมู่๖ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ขณะนี้ไม่ทราบอยู่ที่ใดเกรงว่าจะถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

        ดังนั้น หากผู้ใดพบเห็น นายกิตติพงษ์ วิเศษ อายุ ๒๔ ปี หรือรู้จักกับผู้เกี่ยวข้องโปรดติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๒๕๘ ถนนทวารวดีใต้ ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๒๗-๒๑๒๖ หรือสายด่วนศูนย์ประชาบดี ๐๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

...................................................................

หนึ่งนาถ/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,690
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon