จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดช่องทางการหาตำแหน่งงานทางเว็บไซต์

                นางศุภนา  คุ้มวงศ์ดี  จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ดำเนินการขยายเครือข่ายการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับตำบล และหมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างถูกต้อง เพียงพอและรวดเร็วยิ่งขึ้น นำไปสู่ความสัมฤทธิผล ในการหางาน การมีงานทำและมีรายได้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

                สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  สามารถดูข้อมูลด้านแรงงานผ่าน www.doe.go.th รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆ ของกรมการจัดหางาน เช่น การลงทะเบียนสมัครงาน ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง คำแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐-๓๔๒๑-๓๒๘๔, ๐-๓๔๒๕-๐๘๖๑-๒ ในเวลาราชการ

.........................................................

หนึ่งนาถ จันทิมา/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,374
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon