สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงาน

             นายสมัคร  ว่องไวพาณิชย์  ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม จะทำการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม โดยกำหนดแจกแบบฟอร์มสอบราคาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และกำหนดยื่นซองสอบราคา ที่ แผนกบริการงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.

.......................................................

หนึ่งนาถ จันทิมา /ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,328,645
 • ไอพีของคุณ3.80.85.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon