ประกาศกรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ ๑๓ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อโพลิเอทอลีน(HDPE) พร้อมต่อเชื่อมท่อ

นายพงษ์ศักดิ์  ฤทธิสมิต เปิดเผยว่า  กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ ๑๓  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อโพลิเอทอลีน(HDPE)  พร้อมต่อเชื่อมท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สชป.๑๓ คส./E.ซ.๑/๒๕๕๗ จำนวน ๑ เรื่อง

กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อท่อโพลิเอทิลีน(HDPE) และอุปกรณ์พร้อมต่อเชื่อม จำนวน ๕ รายการ ของโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเนินสวรรค์ ระยะที่ ๒ ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามแบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๓ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.  สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  เลขที่ ๕๒ ถนนสถานีรถไฟ  ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗๐๐ บาท ได้ที่ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๖๑๒๘๗๗ ต่อ ๑๐๗  ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ชลประทาน (http://procurement.rid.go.th)  หรือเว็บไซต์บัญชีกลาง (www.gprocuremnt.go.th)

.........................................................

สิริพร / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,546
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon