กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน ๕ รายการ ของงานโครงการฝายห้วยป้าเต๊ะ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเล่าขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

         นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่๑๓กรมชลประธาน เปิดเผยว่ากรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักประทานที่ ๑๓ มีความประสงค์จะประกวดราซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  จำนวน ๕ รายการ ของงานโครงการฝายห้วยป้าเต๊ะ  ตำบลหนองประดู่  อำเภอเล่าขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  รายละเอียดตามตามแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๐๙.๓๐น.ถึง๑๐.๐๐น. ณ.โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่๑๓ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่๒๒มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.ถึง ๑๑.๐๐น. สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท.โทรคมนาคม  จำกัด(มหาชน)เลขที่ ๕๒ถนนสถานีรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐บาท ได้ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๖๑๒๘๗๗ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมชลประธาน(htty://procurement.rid.go.th)หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www. Procurement.go.th)

ติดต่อสอบถามที่

หน่วยพัสดุ โทร ๐๓๔-๖๑๒๘๗๗ต่อ๑๐๗

โทรสาร ๐๓๔๖๑๒๘๒๘

...................................................

กาญจนา/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,476
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon