ประกาศจังหวัดนครปฐมชายทอดตลาดพัสดุชำรุด

จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม(ส.ป.ก.นครปฐม) จำนวน 47 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ดังมีรายการต่อไปนี้

                กลุ่มที่1

                เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9                                                                       จำนวน 1 ตัว

                ชุดรับแขก 8 ชิ้น                                                                                 จำนวน 1 ชุด

                โทรศัพท์                                                                                             จำนวน 2 เครื่อง

                เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์                                                              จำนวน 1 เครื่อง

                กล้องวัดมุมทีโอโดไลท์                                                                     จำนวน 1 ชุด

                กล้องวัดมุมชนิดอิเล็กทรอนิกส์                                                         จำนวน 1 ชุด

                กล้องระดับอัตโนมัติ พร้อมขาตั้ง                                                       จำนวน 1 เครื่อง

                เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ ขนาด A3                                จำนวน 1 เครื่อง

 CAD WORKSTATION พร้อม SOFTWARE                                                      จำนวน 1 ชุด

เครื่อง PC SERVER แม่ข่ายคอมพิวเตอร์                                                         จำนวน 1 เครื่อง

เครื่อง PC TEMINAL ลูกข่ายคอมพิวเตอร์                                                          จำนวน 1 เครื่อง

ADSL ROUTER                                                                                                    จำนวน 1 เครื่อง

SWITCHING HUB                                                                                                จำนวน 1 เครื่อง

SOST WARE อยู่ในแม่ข่าย                                                                                 จำนวน 1 เครื่อง

อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย MODEM                                                                   จำนวน 1 ชุด

กลุ่มที่ 2 (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์/วัสดุคงทนถาวร)

เครื่องโทรสาร                                                                                                         จำนวน 2 เครื่อง

พัดลมติดผนัง                                                                                                          จำนวน 2 เครื่อง

ชุตรวจสอบ NPK ใต้ดิน                                                                                          จำนวน 2 ชุด

ปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP ALL IN ONE F4280                                               จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP ALL IN ONE F4185                                               จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON CX7000                                                           จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP DESKJET F4280                                                    จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP ALL IN ONE CANNON MX318                             จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP ALL IN ONE 2480                                                  จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON ME 320 TANK                                                 จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                                                   จำนวน 2 เครื่อง

เต็นท์อเนกประสงค์ (โครงเหล็กพับ)                                                                       จำนวน 13 หลัง

ผู้สนใจจะเสนอราคารายการดังกล่าว ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ส.ป.ก.นครปฐม เลขที่ 220/5 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-242713,034-240876 ต่อ 101  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557  ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันดูพัสดุที่จะขายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.นครปฐม  เลขที่220/5 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายในวันและเวลาราชการ

กำหนดขายพัสดุดังกล่าวในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ส.ป.ก.นครปฐม เลขที่220/5 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

................................................................................

สิริพร/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,103
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon