จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น

          จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยนายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยยึดหลักธรรม จริยธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด ราชการ หรือ บวร ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น เดือนละ 2 ครั้ง  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำผู้เข้าร่วมงาน ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อีกทั้งร่วมกันทำความสะอาดวัด ช่วยเหลือพัฒนาวัดในด้านต่างๆ โดยมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าวัดบางพระ พร้อมปลูกต้นกฤษณาบริเวณข้างพระอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ประกอบด้วย หน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการวัดสายตา บริการตัดผมฟรี จากโรงเรียนเสริมสวยกฤษณา บริการตรวจสุขภาพฟรี จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี และโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,787
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon