จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2557

           สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 60 ปี ประจำปี 2557

           วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายกองเอกวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2557 เพื่อระลึกถึงวีรกรรม และคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ลำบากตรากตรำ และบางครั้งได้เสียสละแม้กระทั่งชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาโดยตลอด สำหรับกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ รวม 60 ปี ในส่วนของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้เริ่มมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำการในจังหวัดนครปฐม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 รวมเป็นเวลา 23 ปี โดยภารกิจหน้าที่ของเหล่าสมาชิกอาสารักษาดินแดน ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านปราบปราม การบำบัดรักษา และการป้องกัน อีกทั้งด้านการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐ และหน่วยงานราชการอื่นๆ

             สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในครั้งนี้ มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมจำนวน 81 นาย โดยพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต จากนั้น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้อ่านสารของนายกองใหญ่จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนแก่สมาชิก เนื่องในวันวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2557 โดยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้กล่าวคำปฏิญาณตน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต นอกจากนี้ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้ประดับยศแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 30 ทุนๆละ 2,000 บาท และมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,735
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon