กลุ่มชาวบ้านตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสนยื่นหนังสือไม่ยินยอมให้มีการย้ายนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไร่แตงทองเฉลิมพระเกียรติ

    กลุ่มชาวบ้านตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดตรวจสอบกรณีที่มีการย้ายนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่แตงทองเฉลิมพระเกียรติ โดยอ้างว่าแพทย์ทั้งสองคนทำการรักษาคนไข้ดี หายจากโรค

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00 น. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปลัดจังหวัดนครปฐม รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้านตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประมาณ 100 คน ซึ่งมีนายประยงค์ อุ่นลาด แกนนำกลุ่มชาวบ้าน ตำบลทุ่งลูกนก ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีไม่ยินยอมให้นายแพทย์อลงกรณ์และแพทย์หญิงนิภาพร กระดังงา  ซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่แตงทองเฉลิมพระเกียรติ  ย้ายออกไปจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่แตงทองเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทางจังหวัดนครปฐมได้รับเรื่องไว้ แต่กลุ่มชาวบ้านไม่ยอมกลับจนกว่าทางจังหวัดจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสาเหตุการย้ายของแพทย์ทั้งสองคน โดยชาวบ้านต่างอ้างว่า แพทย์ทั้งสองคนรักษาคนไข้ดี หายขาดจาดโรค มีการเปิดการรักษาทุกวันและให้บริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ถือตัว นอกจากนี้ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงยังเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้อีกด้วย  

     นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปลัดจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวกับชาวบ้าน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีการตรวจสอบนายแพทย์ทั้ง 2 ท่านแล้วพบว่ามีการเบิกเงินซ้ำซ้อน จึงย้ายนายแพทย์ทั้ง 2 ท่านมาช่วยงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยให้นายแพทย์ท่านอื่นมารักษาการแทนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่แตงทองเฉลิมพระเกียรติ แต่ชาวบ้านไม่ยินยอม จึงได้โทรประสานกับทางสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อมาชี้แจงต่อชาวบ้าน โดยให้นางอมรรัตน์ พรสมบูรณ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา ได้กล่าวชี้แจงให้กับชาวบ้านฟังว่า นายแพทย์อลงกรณ์และแพทย์หญิงนิภาพร กระดังงา กำลังอยู่ในการสอบสวนคดีที่มีความผิดซ้ำซ้อนทางด้านวินัย  จึงขอย้ายนายแพทย์อลงกรณ์ไปช่วยงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และย้ายแพทย์หญิงนิภาพรไปอยู่ที่โรงพยาบาลกำแพงแสน โดยจะมีแพทย์ท่านอื่นมาประจำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่แตงทองเฉลิมพระเกียรติเพื่อรักษาการแทนชั่วคราว ระหว่างที่รอการสอบสวนคดีของนายแพทย์ทั้ง 2 ให้ชาวบ้านได้รับฟัง เมื่อชาวบ้านได้ทราบถึงสาเหตุและข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วก็เข้าใจและแยกย้ายกันกลับ

..................................

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,017
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon