จังหวัดนครปฐมเปิดงานนครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 6

           จังหวัดนครปฐม เปิดงานนครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 6 ภายใต้กิจกรรมมหกรรมกินสัตว์น้ำปลอดภัย สนับสนุนต่อยอดธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำ พัฒนาฟาร์มและตลาดปลาสวยงามเพื่อการส่งออก

           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขานครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานนครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 6 โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและจำหน่ายสัตว์น้ำในจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 ภายใต้กิจกรรมการจัดมหกรรมกินสัตว์น้ำปลอดภัย โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมประมง กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม โครงการพัฒนาฟาร์มและการตลาดปลาสวยงามของจังหวัดนครปฐมเพื่อการส่งออก

            นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดงานนครปฐมฟิชแฟร์ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสินค้าเกี่ยวกับสัตว์น้ำให้เป็นที่แพร่หลาย สร้างค่านิยมในการผลิตสินค้าสัตว์น้ำ สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร ต่อยอดธุรกิจสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐมให้เข้มแข็งครบวงจร ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ การจัดนิทรรศการจำลองหมู่บ้านสัตว์น้ำต้นแบบ ตามแนวทาง “Green Technology” การออกร้านจำน่ายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยความยิ่งใหญ่ของงานได้แก่ การรวมเอากิจกรรมประกวดปลาสวยงามและมหกรรมกินสัตว์น้ำปลอดภัย มารวมไว้ในงานเดียวกัน ทำให้มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดปลาสวยงามและสัตว์น้ำแปลกและหายาก ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ การแข่งขันจับปลาดุก แข่งขันกินกุ้ง แข่งขันกินปลา การแกะกุ้งสด การประกวดระบายสีภาพปลาของนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา พร้อมทั้งร่วมโหวตสัตว์น้ำในดวงใจ การนำปลาสวยงามและสัตว์น้ำมูลค่าสูงตัวละเกินแสนบาท หลากหลายสายพันธุ์ หาดูได้ยากในท้องตลาดมาให้ชมกัน เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวงานได้ร่วมโหวตและชิงเงินรางวัล นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารจำหน่ายกุ้งและปลาที่มีความสด สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน นำเมนูอาหารมาให้ชิมฟรี พร้อมซื้อกลับบ้านในราคาต่ำกว่าทุน มากกว่า 100 ร้านค้า และร่วมสนุกกับกิจกรรมแข่งขันพร้อมรับเงินสดเป็นรางวัลกลับบ้านอีกมากมาย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,958
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon