โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

          หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไทยาวาส ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจและภาคประชาชน ในการนำบริการต่างๆ ออกไปให้บริการเชิงรุกในลักษณะเคาน์เตอร์บริการ หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ ได้แก่ การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ด้านการเงินการคลัง กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ การรณรงค์ให้ความรู้ในการประหยัดพลังงาน การฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาในการประกอบอาชีพต่างๆ ของประชาชน บริการทำบัตรประชาชนให้กับนักเรียน บริการตรวจสุขภาพฟรี วัดสายตา ตัดผมฟรี  ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานและเครื่องจักรทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการบริการด้านอื่นๆ อีกมากมาย

          สำหรับโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ตำบลนครชัยศรี ตำบลงิ้วราย และตำบลขุนแก้ว ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ อีกตำบลละ 50 ชุด อีกทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน จำนวน 10 คัน มอบเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 18 มอบผ้าห่มให้กับประชาชนและผู้สูงอายุอีกจำนวน 100 ผืน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำท่าจีนบริเวณท่าน้ำวัดไทยาวาส และปลูกต้นลูกจันทร์บริเวณวัดไทยาวาสอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,601
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon