พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

           พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 986 รูป ณ พุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 986 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวันมาฆะบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยมีพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

            วันมาฆบูชานับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ บริเวณพุทธมนฑล ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2557 พุทธศาสนิกชนควรจะได้บำเพ็ญกุศลด้วยการทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ละเว้นอบายมุข ทั้งปวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยในเวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีเวียนเทียนที่ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล เวลา 17.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เวลา 18.30 น. พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง บรรยายธรรม เป็นต้น

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,757
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon