องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

            วันนี้ (14 ก.พ. 57) เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน  เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

            นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายฆราวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในงานวันมาฆบูชา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแผ่ศาสนาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 10 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2557 มีการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  การเวียนเทียน การแสดงธรรม การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และฆราวาส 

            ในการนี้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล และผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากนั้นได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ 3 รอบ ซึ่งมีข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก หลังจากนั้นในเวลา 17.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เวลา 18.30 น. พระรัตนสุธี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง บรรยายธรรม เวลา 21.00 น. พระมหาชาญชัย ชยาภิภู วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร สนทนาธรรม ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางมาเวียนเทียนในยามค่ำคืนได้จนถึงเวลา 23.00 น. และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ และผู้นำชาวพุทธในประเทศไทย ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา บริเวณพุทธมณฑลอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,791
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon