รายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์  ระหว่าเวลา 11.00-12.00 น. โดยการนำนโยบายของรัฐบาลที่นำมาปฏิบัติทั่วประเทศ  ผสมผสานกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด  ในการดูแลความทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  ตลอดจนกิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มานำเสนอในรายการ  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลอันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้รับทราบ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุบางแก้วเรดิโอ  FM  98.75 MHz พร้อมเป็นแม่ข่ายไปยังสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์  www.online-news.biz  ให้ประชาชนได้รับชมรับฟังอีกด้วย 

   สำหรับในสัปดาห์นี้ มีนายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานดำเนินรายการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2556 โครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น โครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการสภากาแฟ นครปฐมจับมือ กาญจนบุรีจัดงาน E-jobs Fair @ Nakhonpathom สมาชิกวุฒิสภาครบวาระ กกต.กำหนดให้ 30 มีนาคม 2557 เป็นวันเลือกตั้ง เกษตรจังหวัดนครปฐมจัดทำข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตร จังหวัดนครปฐมจะทำการปิดแยกทุ่งพระเมรุในวันที่ 16 มีนาคม 2557 นี้ นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมพูดคุยในรายการประกอบด้วย นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เรื่องส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา นางสาวดลชนก แวววีรคุปต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนคร เรื่องมาตรา 40 ,การรับเงินบำนาญชราภาพ และนายสมศักดิ์ กุลมา หัวหน้างานการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาครบวาระ กกต.กำหนดให้ 30 มีนาคม 2557 เป็นวันเลือกตั้ง

.............................

(ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว)

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,058
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon