มหาวิทยาลัยศิลปากรรับโอน / ย้าย รับราชการฯ มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

            มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับโอน / ย้าย รับราชการฯ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

            ผู้สมัครจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

            ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

 

………………………………………..

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,403
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon