กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัคร ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

            กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท

            ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาช่างไฟฟ้า มีความรู้ด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างดี

            ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ โทร 034 - 255795 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

………………………………………..

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,728
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon