รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี

            สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา

            ตำแหน่ง ผู้จัดรายการ อัตราเงินเดือน 15000. บาท โดยมีคุณสมบัติ คือเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุ 22-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน มีทักษะและประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์และการประสานงาน มีความรับผิดชอบกระตือรือร้น ขยัน อดมน ซื่อสัตย์ ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา ไม่เคยถูกไล่ออกเพราะความผิดทางวินัย สามารถอ่านออกเสียง อักขระ ภาษาไทยได้อย่างชัดเจน

           หลักฐานการรับสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อกำกับทุกฉบับสามารถสมัครได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 151 หมู่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ตั้งแต่วันที่ 4-13 มิถุนายน 2557ในวันและเวลาราชการ และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก วันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 151 หมู่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หรือผูที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3460-0155,0-3460-0156

....................................

อธิป เมธากุลวัฒน์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,575
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon