สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประสงค์จะรับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพและรับสมัครแรงประจำเดือน 2557 โดยมีการเปิดฝึกอบรมวิชาชีพดังนี้

        หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิชาช่างวิทยุเบื้องต้น วิชาช่างเครื่องเสียง วิชาช่างโทรทัศน์ วิชาช่างซ่อม ซีดี และ วีซีดี และวิชาช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่

      หมวดวิชาช่างไฟฟ้า ได้แก่ วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าภายในอาคาร วิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และวิชาช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น

            หมวดวิชาโลหะ ได้แก่ วิชาเชื่อมไฟฟ้า- แก๊ส วิชางานผลิตภัณฑ์โลหะ และวิชาช่างกลโรงงาน

         หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์ ได้แก่ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์และวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น วิชาระบบไฟฟ้ารถยนต์ และวิชาระบบส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์

             หมวดวิชาขับรถยนต์ ได้แก่ วิชาขับรถยนต์

       หมวดวิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ภาษาไทย – อังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์และวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาคอมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

           วิชาคหกรรม ได้แก่ วิชาช่างตัดผม วิชาช่างเสริมสวยเบื้องต้น และวิชาช่างเสริมสวยสมัยนิยม

            หมวดวิชาชีพทั่วไป ได้แก่ วิชาช่างอัดกรอบพลาสติก วิชาจักสานจากเส้นพลาสติก และวิชางานศิลปะการผนึกภาพลงบนวัสดุ

สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีหอพัก ส่วนสำหรับผู้ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร และในกรณีจำเป็นจะได้รับค่าอาหารระหว่างเรียน ยกเว้น ผู้ที่มีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกวิชาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ แล้วหรือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปิดสอนวันละไม่ครบ 6 ชั่วโมง

      ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. โทรศัพท์ 0 2354 8587 ต่อ 284 หรือ แผนกโรงงานอารักษ์ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีพสงเคราะห์ ซอยรามอินทรา 25 ถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.  หรือสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทุกแห่ง

.....................................

เจริญขวัญ สุขโพธิ์เพชร/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,322
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon