สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

          สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

    สำหรับจังหวัดที่ประสงค์จะสอบคัดเลือก ดังนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น2 อาคาร 3 ชั้น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทร.02-580-2318

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 อำเภอเมือง 72000 โทร.034-553-5981

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ถนนปทุมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร 02-581-5847

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครชั้น 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร.034-442-2282

     ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 034-259-241-2 ต่อ242 ในวันและเวลาราชการ

           

 

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,379
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon