สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม จัดงาน”อาหารดี สินค้าเด่น เมืองนครปฐม ครั้งที่ 1”

          นายวิฑูร  สุขพูล พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมได้รับอนุมัติโครงการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอาหาร เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และได้กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “อาหารดี สินค้าเด่น เมืองนครปฐม ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐมได้มีโอกาสขยายช่องทางการตลาด เพิ่มการจำหน่ายสินค้าพร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่นของจังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ได้กำหนดพิธีเปิดงาน “อาหารดี สินค้าเด่น เมืองนครปฐม ครั้งที่ 1” ในเวลา 16.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนพร้อมกันบริเวณพิธีเปิดงาน  และในเวลา 17.00 น. พิธีกรนำเข้าสู่การจัดงาน ชมการแสดง จำนวน 1 ชุด พาณิชย์จังหวัดนครปฐมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประธานฯ กล่าวเปิดงาน และกระทำพิธีเปิดงาน พาณิชย์จังหวัดนครปฐมมอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี ประธานฯ และแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน ท้ายสุดพาณิชย์จังหวัดนครปฐม เชิญประธานในพิธีเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าบริเวณงาน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

------------------------------------

นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว/24 มิ.ย.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,694
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon