เยี่ยมชม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)”

            นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2014)” ขึ้นในระหว่างพฤหัสบดีที่ 7 - วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยจากองค์กรในระบบวิจัยทั่วประเทศ

            ภายในงานมีการจัด “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์” “นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย” เป็นต้น Highlight Stage เวทีหลักในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ และมุมเจรจาธุรกิจ/ความร่วมมือในการต่อยอดและขยายผลงานวิจัย

            สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองประเมินและจัดการความรู้การวิจัย โทร 0 2561 2445 ต่อ 459, 568 โทรสาร 0579 0103, 0 2579 0455

 

…………………………………………………………….

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,755
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon