หอการค้าจังหวัดนครปฐมจัดแข่งขันส้มตำรสเด็ด 7 อำเภอ

 

                           นายบุญชู ภุชงค์ประเวศ ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การประชุมหอการค้าครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม ในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบว่า หอการค้าจังหวัดนครปฐมร่วมกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จะจัดกิจกรรมแข่งขันส้มตำรสเด็ด 7 อำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 11.30 น.  เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาก็ได้จัดกิจกรรมข้าวหมูแดงจานยักษ์ บิ๊กไซต์ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 .5 เมตร ซึ่งผ่านพ้นไปด้วยดี ดังนั้น จึงจะจัดแข่งขันส้มตำรสเด็ด 7 อำเภอ ประเภทส้มตำไทย และชิมส้มตำครกยักษ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขันส้มตำ แสดงออกถึง ความสามารถในการตำส้มตำ ทำให้ความรักความสามัคคี และความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร ได้รับทราบถึงวิธีการผู้ตำส้มตำ และคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ปัจจุบันหลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับการประกวดแข่งขันส้มตำ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่รับประทานส้มตำ ไม่รับประทานส้มตำที่สุกๆ ดิบๆ ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ต่อร่างกาย และตระหนักถึงความสำคัญของอาหารไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นครัวโลกที่มีอาหารให้รับประทานมากมาย และเป็นการส่งเสริมให้ครัวไทยสู่ครัวโลกในอนาคตต่อไป

                  หอการค้าจังหวัดนครปฐมและพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ได้เห็นความสำคัญของอาหารไทยประเภทส้มตำ จึงได้จัดโครงการแข่งขันส้มตำรสเด็ด 7 อำเภอ ประเภทส้มตำไทยขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาหาร และเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการปรุงส้มตำที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งเป็นการพัฒนาและสร้างต้นแบบร้านส้มตำที่สะอาดและปลอดภัยในชุมชน และร่วมฉลองงานครบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โดยผู้เข้าแข่งขันเป็นประชาชนและบุคคลที่สนใจ ไม่จำกัดอายุ และเพศ มีฝีมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สมัครเป็นทีม ๆ ละ 3 คน จำกัดเพียง 20 ทีมเท่านั้น ถือลำดับการสมัครก่อนหลัง ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวัตถุดิบ เช่น มะละกอ มะเขือเทศ ฯลฯ พร้อมเครื่องปรุง เช่น น้ำปลา มะนาว ฯลฯ อุปกรณ์ ครก สาก แลอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับรางวัลชนะเลศ จะได้เงินรางวัล 4,00 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,00 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชยทีมละ 1,000 บาท และใบประกาศนียบัตร ผู้สนใจสมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์/โทรสาร 034-254647/254231

----------------------------------------------

                                  นายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ/ข่าว/24 มิ.ย. 57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,783
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon