สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์จำนวน 7 รายการ

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์จำนวน 7 รายการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงแพะ – แกะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ยาปฎิชีวนะเพนิซิลลินและไฮโดรสเตร็ปโตมัยซิน ชนิดฉีด 100 มล.               จำนวน 180 ขวด

ยาปฎิชีวนะอ๊อกซี่เตตร้าซัยคลิน ชนิดออกฤทธิ์นาน ชนิดฉีด 100 มล.            จำนวน 150 ขวด

ยาเอนโรฟล๊อกซาซิน ชนิดฉีด 100 มล.                                               จำนวน 150 ขวด

ยาถ่ายพยาธิชนิดฉีด เลวามิซอล ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 10% ขนาด 100 มล. จำนวน 150 ขวด

ยาคลอเฟนีรามีน มาลีเอท ชนิดฉีด 100 มล.                                         จำนวน 150 ขวด

ยาทิงเจอรไอโอดีน ขนาด 450 มล.                                                       จำนวน 150 ขวด

น้ำยาเยนเชียน - ไวโอเลต ขนาด 450 มล.                                             จำนวน 142 ขวด

 

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 57 ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่ 10.00 น.

            ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034 - 257705 โทรสาร 034 - 257705 ต่อ 102

 

……………………………………………..

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,404
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon