กิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ประจำวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557

              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม

              วันที่ 28 มิถุนายน 2557  ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม โดยการฟังดนตรี และร้องเพลงชาติร่วมกันในเวลา 18.00 น. สำหรับในวันนี้เป็นการแสดงของสถาบันสอนศิลปะการแสดงและการร้องเพลง IDEO Performing Art โดยความร่วมมือของเทศบาลนครนครปฐม มาร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงต่างๆอีกมากมายอย่างไพเราะ รวมทั้งแสดงการเต้นรำอย่างสวยงาม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่ง

                นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก โดย ดร.ทองหยาด หนองผือ นายกสมาคมฯ และเว็บไซต์ออนไลน์นิวส์ (www.online-news.biz) โดยนายธัญพร ดังตราชู เพื่อให้ประชาชนได้รับชมรับฟังทางบ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือสัญญาณอินเตอร์ความเร็วสูง จากบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ในการถ่ายทอดเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วย

                 สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512113948890608.1073742133.246...

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,774
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon