ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในจังหวัดนครปฐมเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อให้ คสช. อนุญาตออกอากาศ

             ตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในจังหวัดนครปฐมเตรียมยื่นข้อเสนอใน 4 ประเด็นหลัก เพื่อให้ คสช. อนุญาตออกอากาศโดยเร็ว

             วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับนายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก และตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดนครปฐม เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิทยุชุมชน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถออกอากาศได้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ฉบับที่ 66 ในเรื่องของหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ทำให้ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนได้รับความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุเป็นจำนวนมากในการขาดแคลนรายได้เลี้ยงดูครอบครัวมาเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือนแล้ว ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในจังหวัดนครปฐมได้ เตรียมยื่นข้อเสนอ เพื่อให้ คสช. พิจารณาอนุญาตออกอากาศโดยเร็ว เนื่องจากสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดนครปฐมไม่มีการยั่วยุหรือสร้างกระแสให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกของคนในพื้นที่ โดยมี 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

          1. ขอให้สถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ใบครุฑแดง สามารถออกออากาศได้ตามปกติ ส่วนสถานีใดที่มีประวัติในการสร้างกระแสให้เกิดความขัดแย้ง ขอให้ดำเนินการเฉพาะสถานีนั้นๆ

          2. ขอให้สถานีวิทยุชุมชนที่เป็นของวัดและของสถาบันการศึกษา ได้รับการอนุญาตออกอากาศทันที เนื่องจากเป็นสถานีเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่มีการสร้างกระแสให้เกิดความขัดแย้งใดๆ

          3. การที่สถานีวิทยุชุมชนไม่สามารถออกอากาศได้ ส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัดนครปฐม เนื่องจากที่ผ่านมา สื่อวิทยุชุมชนให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและสามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว และทั่วถึง

          4. สถานีวิทยุชุมชนทุกแห่ง ยินดีให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการเปิดเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น. พร้อมถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนัก เป็นประจำทุกวัน อีกทั้งยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในทุกรูปแบบ ตลอดจนเสนอเนื้อหาในรายการที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนผู้รับฟัง และไม่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน จะได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว ผ่านทางพลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมเวล เพื่อรายงานให้ คสช. พิจารณาอนุญาตให้สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดนครปฐมสามารถออกอากาศได้โดยเร็ว ต่อไป

          สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.513475492087787.1073742138.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,694
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon