การฝึกอบรมวิชาชีพและรับสมัครแรงงาน

            นายบรรจบ เปรมานุพันธ์ รองหัวหน้าสำนักงาน กล่าวว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประสงค์จะรับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพและรับสมัครแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เลขที่ 102/2 หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในเวลาราชการ

            ศูนย์ฝึกอบรมฯ เปิดฝึกอบรมวิชาชีพตามหมวดหมู่วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ ช่างเครื่องยนต์ ขับรถยนต์ พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ คหกรรม วิชาชีพทั่วไป

            สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพผ่ายอาชีพอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. โทรศัพท์ 0 2354 8587 ต่อ 284, 285 หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทุกแห่ง

 

...............................................................

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,446
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon