สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

       นางชุติมา รื่นเริง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 เปิดเผยว่า กรมสรรพากรมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ชั้น 1ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th/nakhonpathom2 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-388941-7 ต่อ 1016-17

......................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,710
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon