สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการสำนักงานสรรพากรภาค 6

       นางสาวสยุมพร อำนวยบุญทรัพย์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรภาค 6 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพากรภาค 6 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานจำนวน 6 อัตรา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 กำหนดยื่นซองสอบราคา ให้ผู้เสนอราคาผนึกซองสอบราคาให้เรียบร้อย และจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองราคาจ้าง ในวันที่ 27 สิงหาคม จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6 เลขที่ 53 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

...................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,368
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon