สอบราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน 9 อัตรา

        กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 6 มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 9 อัตรา ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 10-22 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ งานการเงินพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 6 เลขที่ 53 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 กันยายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ตั้งแต่วันที่ 10 -22 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.

.............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,565
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon