ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ

        กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ 1 เอขวา 5 ขวา-สองพี่น้อง, 1ขวา-2ขวา-สองพี่น้อง ในเขตตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และคลองระบายน้ำ 1ขวา-2ขวา-5ขวา-สองพี่น้อง ในเขตตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 รายการ ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

       ราคากลางของงานในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,337,740.60 บาท ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และคำนวณราคาเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

        กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

       วัน เวลา สถานที่เสนอราคา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 -10.30 น. สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้านครปฐม เลขที่ 80 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,395
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon