ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดัน กปภ.สาขาสามพราน เพื่อแบ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม

        การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดัน กปภ.สาขาสามพราน เพื่อแบ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 43,730,900 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

        กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 21 ตุลาคม 2557

...............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,328,698
 • ไอพีของคุณ3.80.85.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon