สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

           นายวิวัฒน์ เขาสกุล สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี ประจำสำนักงานสรรพสามิตควบคุมโรงงานสุราแช่เบียร์ บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จำกัด อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 อัตรา โดยได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ 1,500 บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาบัญชี พณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขากลุ่มวิชารคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 เลขที่ 95/59 หมู่ที่ 7 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ตั้งแต่วันที่ 8-14 ตุลาคม 2557 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 034-322232-3 หรือดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2  http://nakhonpathom2.excis.go.th

.....................................

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,956
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon