ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อรับน้ำปากคลอง คสร. 2ขวา-นครชัยศรี กม.7+750 ในเขต ต.บางหลวง

     กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน สำนักชลประทานที่ 13 มีนาคม ประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อรับน้ำปากคลอง คสร. 2ขวา-นครชัยศรี กม.7+750 ในเขตตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ราคา กลางของงานในการประกวดราคาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 3,884,029.95 บาท

     กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

      วันเวลา และสถานที่เสนอราคา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.40-11.10 น. สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้านครปฐม เลขที่ 80 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่ส่วนพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 034-384270 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

..............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,319
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon