อบต.สระสี่มุมสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง

            องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริการส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน)

             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,500.00 บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3496 2693 ในวันและเวลาราชการ

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,502
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon