อบต.หนองงูเหลือมประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต

               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ ได้แก่

               1. ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแปดโรง – บ้านรางกระทุ่ม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 902 ตารางเมตร

               2. ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่ใหม่ – บ้านหนองงูเหลือม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,831 ตารางเมตร

               3. ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองงูเหลือม – บ้านดอนขุนวิเศษ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,377 ตารางเมตร

               กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลการจ้างฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 10.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ชั้น 2) และกำหนดเสนอราคา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ในราคาชุดละ 2,700.00 บาท ได้ที่กองคลัง/ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3420 9400 ในวันและเวลาราชการ

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,493
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon