ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองพัฒนา กม.0+020 ที่ ต.บางระกำ

      กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองพัฒนา กม.0+020 ที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของงานกิจกรรมจัดการน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 7,094,548.59 บาท

       กำหนดรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอ่ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

       กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองพัฒนา กม.0+020 น. ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

       กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00-10.30 น. ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

       วันเวลาสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 11.00 -11.30 น. ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท.นครปฐม

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างในราคาชุดละ 7,000 บาท ได้ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 034-691097-8 ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

....................................

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,480
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon