ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.สับสะแก

             การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,350,000 บาท

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น.  ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

            กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557  ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น.  ณ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  และประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

            ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 8,560 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว  กปภ.ข.3 จะไม่คืนเงิร ยกเว้นแต่กรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.grpocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันเวลาราชการ

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,603
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon